Екатерина Кьосева Психология

Бащи и дъщери: важността на бащите за изграждане на самооценката

Все повече осъзнавам огромното влияние на това дали жените са били окуражавани в детска възраст от бащите си или не. Това влияе директно върху тяхата самооценка и усещане за лична стойност. Тази тема ми е много лична. Пиша тази статия, провокирана най-вече от своята лична история, но и от историите на жените, които срещам по една или друга причина в живота си. Самата аз съм израснала без бащино окуражаване и съм работила много, за да напълня чашата на самооценката си със собствени усилия.

Тук ще споделя някои собствени размисли по темата през призмата на психологията, но и през философита на йога или системата на чакрите. Акцентът в статията е върху взаимоотношенията баща-дъщеря, но много от описаните характеристики се отнасят и за взаимоотношенията баща-син, тъй като взаимоотношенията с бащата определят самооценката, вътрешната сила и волята при двата пола. 

Взаимоотношенията на жената с бащата се разглеждат сравнително по-рядко, а те са от огромна важност за формирането на идентичността й. Може да се каже, че именно бащата е този, който учи децата си да вярват в себе си, в своите способности, да се борят в живота и да реализират мечтите си. 

Жената, самооценката и важността на бащата

бащи

Всяко малко момиче започва да се доверява на себе си и да действа за осъществяване на мечтите си, когато има баща, който я окуражава и в същото време е състрадателен и любящ. То вижда себе си през очите на баща си и черпи огромно количество сила от гордостта и приемането, които вижда отразени в тях. Много жени изпитват неудобство и известни трудности да говорят за бащите си и за начина, по който неговата личност и връзката с него са формирали живота им.

Емоциите и чувствата към бащата са много по-силно потиснати, отколкото тези към майката. Затова често на дневен ред излизат конфликтите и недоразуменията с майката, защото взаимоотношенията с нея представляват един много по-безопасен „терен“ за заявяване на автономност. Но единствено след като жената обърне внимание и разбере как връзката с бащата е оформила живота й, тя може да приеме своя живот (и баща си) и да се заеме със предизвикателната задача да стане жената, която действително ИСКА ДА БЪДЕ! 

Манипура чакра и развитие на усещането „Аз мога!“  

бащи

Самооценката ни е базирана в областта на слънчевия сплит или т.н. енергиен вихър на МАНИПУРА чакра.   Формирането на МАНИПУРА става между 2-рата и 4-тата година от живота на детето и именно това е периодът, в който започва формирането на връзката баща-дъщеря. Може да се каже, че най-сензитивният период за изграждане на тази връзка, с изключително значение за развитието на волята и самооценката, е точно периодът между две и четири години. Естествено този процес продължава през целия живот на жената. 

Някои от основните въпроси в развитието на МАНИПУРА чакра на детето, на които трябва да се обърне внимание през този период са: 
  • Ок ли е да бъда Аз, такава, каквато съм? 
  • Аз достатъчна ли съм, такава каквато съм?
  • Свободна ли съм да изучавам и експериментирам в тази нова среда?
  • Имам ли правото да действам в тази среда? 

Ако родителят позволи на детето си да бъде независимо, да изследва, да бъде упорито в действията си детето ще изгради в себе си чувство за автономност, усещането „АЗ МОГА САМ/А“. Но ако бащата изисква твърде много или несъразмерно с възможностите на дъщеря си на тази възраст, игнорирайки едва зараждащите се нови умения и възможности, тя ще развие чувство за некомпетенстност и не-справяне, както и едно вечно съмнение, съпровождащо абсолютно всичко, с което се захване в бъдеще.

Тези негативни последици се появяват и у дъщери, които са израснали без бащи или бащите им са били отсъстващи. При тях МАНИПУРА остава недостатъчно развита, съответно волята и вътрешната сила не се захранват с енергия и не се проявяват в света навън, а самооценката е крехка. Това изисква изработване на компенсаторни механизми и целенасочено развиване на вътрешния център на силата у жената. 

Можем да забележим у децата си реплики като „Не мога да направя това или онова“, „Помогни ми… (когато става дума за действия, с които детето може да се справи и само) и т.н. Важно е да разпознаваме кога детето наистина не може и кога не вярва, че може. В единия случай ние трябва да се отзовем и помогнем, а в другия да насърчим автономността на детето като самите ние вярваме, че то ще се справи. Няма по-добро поощрение от това да вярваме в способностите на детето си! 

Как да помогнем на дъщерите си да станат УВЕРЕНИ В СЕБЕ си?

бащи

Покажете на дъщерите си, че ги обичате безусловно 

Много проучвания по темата показват, че самооценката на жените е директно свързана с позитивната афирмация и безусловно приемане, получени от бащите им. Уверявайте ежедневно дъщерите си, че ги оценявате и приемате, такива, каквито са с дума или действие. Например, кажете й, че е красива. Много от жените в зряла възраст се чувстват непривлекателни дълбоко в себе си и открито или не НЕ ХАРЕСВАТ себе си. Много често запитани – „Като малко момиче, някой казваше ли ти, че си красива?”, отговорът им е отрицателен.

Момичетата имат нужда да чуват, че са хубави и красиви такива, каквито са както от баща си, така и от майка си. От това зависи изграждането на любов и приемане на себе си и своята външност. За което дъщерите ви ще ви бъдат много благодарни в бъдеще! Но далеч по-важна афирмация всъщност е поощряването и оценяването на вътрешните качества на момичето – нейна упоритост, борбеност, желание да изследва света, любознателност, нейния ум и способности. Т.е. всичко, което изгражда нейното усещане за лична стойност.

 Не изграждате у дъщерите си синдрома „принцеса” 

Това е една от най-често срещаните грешки, които бащите допускат, естествено с най-добри намерения и желание да са „добри бащи”. Ако се отнасяте с дъщеря си като като към безпомощно момиченце и й помагате за всичко, така подценявате несъзнателно нейния капацитет да се бори, да постига нещата сама и да се защитава. Ако искате да видите дъщеря си като една СИЛНА ЖЕНА в бъдеще поощрявайте нейната самостоятелност, т.е. да взима решения сама, да изразява мнението си и като цяло да бъде капитан на своя собствен живот.

Научете дъщерите си как да се справят с проблемите си

За целта говорете с дъщерите си, идентифицирайте проблема – от къде идва и какви решения могат да се вземат. Когато тя е малко момиче може би проблемът ще бъде как да се нареди пъзел или как да се сглоби играчка. Стимулирайте дъщеря си да мисли как да се справи сама, вместо да правите нещата вместо нея. Може би ще ви отнеме повече време да говорите с нея, но така наистина й помагате да развие самооценката си. Само така тя ще изгради увереност в себе си и това ще стане на база увереността, която вие имате в нея. В другия случай, вашата неизменна и добронамерена помощ ще изгради у нея вярването, че „винаги имам нужда от помощ“ или „някой друг ще свърши това по-добре от мен“. И това ще стане база за една слаба самооценка и липса на вяра в собствените способности.

Покажете им, че жените трябва да се уважават 

Покажете й, че жените заслужават уважение. Но не само уважавайки нея самата като личност, а уважавайки всички жени около нея. Показвайки това отношение вие учите малката си дъщеря, че заслужава именно това отношение. Учите я, че не трябва да допуска някой друг да се държи лошо с нея. Т.е. я учите да поставя граница, да има знание за собствената си стойност и да се защитава сама.

Окуражавайте ги да пробват нови неща

Бащата помага много за развитието на МАНИПУРА, чакрата на действието. Именно окуражавайки дъщеря си да действа, да пробва, да опита, да опита пак и пак. Вие като бащи имате изключителна важност за формирането на капацитета на действие на вашата дъщеря. Дали ще бъде смела и успешна в бъдеще, зависи до голяма степен от вас. Точно сега! 

Дъщерите виждат своята стойност в голяма степен през очите на бащите си. Много често отчитаме единствено силното влияние на майките върху личността на дъщерите. И забравяме да говорим за важността на връзката на жената с баща й. Не само това. Бащите много често не присъстват психологически, емоционално и дори физически в живота на жените в детска възраст. Това е възрастта, в която жените най-много се нуждаят от подкрепа на самостоятелността от бащите си.

В заключение

Факт е, че майките сравнително трудно „пускат“ дъщерите си в това да станат самостоятелни и независими. (Тази тема ще стане обект на една от следващите статии!). Именно бащите са тези, които трябва да ги стимулират и насърчават да се оттласнат от етапа на детството към етапа на зрелостта.  Това може да стане чрез утвърждения, подкрепа и насърчение! Научете ги да вярват в себе си и да бъдат капитани на собствения си живот! 

Ако смятате, че тази статия е полезна, моля, споделете я, за да достигне до повече хора! Не се колебайте да ни подарите в коментар вашите наблюдения и обратна връзка по темата. Със сигурност ще бъде от полза за всички нас!

С благодарност!